Οι σπίλοι αφαιρούνται για αισθητικούς λόγους όταν βρίσκονται σε εμφανή μέρη τους σώματος, αλλά και λειτουργικούς (λόγοι υγείας) για να μην μετατραπούν σε κακοήθειες ή όταν έχουν μετατραπεί .

Οι Σπίλοι (Ελιές) χωρίζονται σε :

1. Συνδεσμικούς : είναι επίπεδοι, χωρίς τριχοφυΐα και συνήθως έχουν χρώμα Καφέ ή Μαύρο.

2. Μικτούς : είναι ελαφρώς εξογκωμένοι και σκούρου χρώματος.

και

3. Ενδοδερμικούς : έχουν το χρώμα του δέρματος, η επιφάνεια τους μπορεί να είναι Ανώμαλη ή Λεία και πάντοτε εξέχουν του δέρματος.

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Διάγνωση του είδους
   
 • Χαρτογράφηση
   
 • Αφαίρεση με Laser

  ή

   

 • Αφαίρεση Χειρουργικά – Ιστολογική εξέταση
   
 • Επανέλεγχος σε 1 μήνα
   
 • Επανέλεγχος ανά 6μηνο
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων