Μέθοδος F.U.T.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ F.U.T.

Α) Λήψη Τριχοθυλακίων

Γίνεται λήψη των τριχοθυλακίων με την βοήθεια ειδικού δερματοσκόπιου και διάτμιση – διαχωρισμός των τριχών , ώστε να εξαχθούν ή να παρασκευασθούν αρκετά μονότριχα τριχοθυλάκια καθώς και δίτριχα και τρίτριχα.

Στη συνέχεια εφαρμόζεται ο Τριχοφυτικός Τρόπος Σύγκλεισης (Trichophytic Closure) στην περιοχή. Είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η σύγκλειση της δότριας περιοχής για όλα μας τα περιστατικά strip . Γίνεται αφαίρεση του επιθηλίου 1 χιλιοστού από τα γειτονικά τριχοθυλάκια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε την έκφυση των τριχών μέσα από την ουλή που προκύπτει, με αποτέλεσμα να μην είναι ανιχνεύσιμη ακόμα και από εμάς τους ίδιους. Επίσης με τον τριχοφυτικό τρόπο σύγκλεισης επιτυγχάνεται η μικρή αλλαγή της φοράς έκφυσης των γειτονικών τριχοθυλακίων – γίνεται 10 μοίρες πιο κάθετη – με αποτέλεσμα την καλύτερη κάλυψη της περιοχής.

Τελικά μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε κατηγορηματικά ότι στην Plasticity ανεξάρτητα από τον τρόπο λήψης των τριχοθυλακίων που θα επιλεγεί, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως ουλή στη δότρια περιοχή από την πρώτη ώρα της μεταμόσχευσης μαλλιών μέχρι την τελική έκφυση των τριχοθυλακίων.

Μέθοδος Προσθετικής Μαλλιών FUT

Β) Σχεδιασμός – Τοποθέτηση

Σχεδιάζουμε την δέκτρια περιοχή και ειδικά την μπροστινή κροταφική γραμμή (Front line ) με τέτοιο τρόπο ώστε όταν γίνει η έκφυση των τριχών να μην είναι εμφανής , αλλά με απόλυτο φυσικό τρόπο και αυτό σε συνδιασμό με την γωνία τοποθέτησης.

Τα τριχοθυλάκια, ανάλογα με τον αριθμό των τριχών που περιέχουν τοποθετούνται σε διαφορετικές περιοχές. Κατά τον διαχωρισμό των τ/θ γίνεται επιμελής καταμέτρηση ένα προς ένα και κατάταξη ανάλογα με τον αριθμό των τριχών που περιέχουν. Η τοποθέτηση τους γίνεται ανάλογα με την περιοχή που πρόκειται να καλυφθεί, ακολουθώντας και μιμούμενοι τους κανόνες που υπάρχουν στη φύση. Π.χ. μονά τ/θ εξαντλούνται στην μπροστινή γραμμή ή στο κέντρο της κορυφής, διότι δίνουν την απόλυτη φυσικότητα που απαιτείται σε αυτές και επίσης δίνουν την εικόνα της μετάβασης στην αμέσως πυκνότερη παρακείμενη περιοχή. Δεν θα είχε νόημα να τοποθετηθούν αλλού καθώς δεν θα πρόσθεταν όγκο μαλλιών σε μια κεντρικότερη περιοχή, που είναι το ζητούμενο.

Στην τεχνική που εφαρμόζουμε χρησιμοποιούμε σε επιλεγμένα περιστατικά και ομάδες τριχοθυλακίων σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως π.χ. στο κέντρο μιας περιοχής που πρόκειται να καλύψουμε. Οι ομάδες αυτές τριχοθυλακίων αποτελούνται αυστηρά από 2 τριχοθυλάκια – όχι περισσότερα – ο διαχωρισμός γίνεται πάλι στο μικροσκόπιο και μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τον όγκο των μαλλιών στην περιοχή που τοποθετούνται.

Γ) Ολοκλήρωση

Αφού τοποθετηθούν όλα τα τριχοθυλάκια ο ασθενής βάζει ένα καπέλο και αφού πάρει τελικές οδηγίες για το λούσιμο της περιοχής την επόμενη ημέρα και προληπτική φαρμακευτική αγωγή , αποχωρεί. Τα ράμματα από την ινιακή ζώνη αφαιρούνται 10 ημέρες μετά.ριστη μεθοδολογία για όλα τα περιστατικά πλην αυτών που δεν διαθέτουν ελαστικότητα από προηγούμενη εφαρμογή μεταμόσχευσης μαλλιών και μονόδρομος για μεγάλα περιστατικά που χρειάζονται υψηλό αριθμό τριχοθυλακίων.

Πότε μπορούμε να τοποθετήσουμε τριχοθυλάκια ανάμεσα σε υπάρχουσα τριχοφυία ;

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι στα αρχικά στάδια της ανδρικού τύπου τριχόπτωσης, ο αριθμός των τριχοθυλακίων παραμένει σχεδόν ο ίδιος ανά περιοχή, οι τρίχες όμως παρουσιάζουν εμφανή αλλοίωση τόσο στο πάχος τους όσο και στο ρυθμό της ανάπτυξής τους.

Σε όλες τις περιοχές, ακόμα και σε αυτές που θεωρούνται άδειες, υπάρχουν τριχοθυλάκια με διαφορετικό όμως είδος και ποσότητα τριχών.

‘Οσο μικρό και αν είναι το τριχοθυλάκιο χρειάζεται ζωτικό χώρο για να μπορέσουμε να το τοποθετήσουμε. Στις εξελιγμένες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών ο χώρος αυτός είναι περίπου 1 mm. Αυτή η πολύ βασική γνώση μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι για να μπορούμε να επέμβουμε σε μία περιοχή με μεταμόσχευση μαλλιών αλλάζοντας την εμφάνισή της και χωρίς να προκαλέσουμε βλάβη στα ήδη υπάρχοντα τριχοθυλάκια, θα πρέπει η υπάρχουσα πυκνότητα της περιοχής αυτής να είναι κάτω από 25 υγιή τριχοθυλάκια ανά cm2.

Φόρμα Προσφοράς

Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 2109616111, 2109616112 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να εξασφαλίσετε την τιμή προσφοράς!