Αποκατάσταση Στήθους από Μαστεκτομή

Η αποκατάσταση μαστού ενδείκνυται σε περιπτώσεις στις οποίες έχει αφαιρεθεί ο ένας ή και οι δύο μαστοί λόγω καρκίνου του μαστού ή προκαρκινικών παθήσεών του. Έχει αποδειχθεί δε, ότι η δημιουργία ενός νέου μαστού βελτιώνει σημαντικά την ψυχολογική κατάσταση της γυναίκας και την αυτοπεποίθησή της ενώ συμβάλει σημαντικά στην κοινωνική επανένταξή της σε ένα εκ των πραγμάτων “γεμάτο περιέργεια” κοινωνικό σύνολο.

Σκοπός της αποκατάστασης είναι η επιδιόρθωση του σχήματος και της θέσης του μαστού, δημιουργία της θηλής και της θηλαίας άλω , ενώ ενδέχεται στην περίπτωση της μαστεκτομής του ενός στήθους να γίνει επέμβαση ομοιομορφίας και στο μη χειρουργημένο για καθαρά αισθητικούς λόγους.

Η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει, είτε αμέσως μετά το χειρουργείο, είτε σε δεύτερο χρόνο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ανάλογα με το εάν πρέπει να ακολουθηθεί κάποια θεραπευτική αγωγή, χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία.

Αποκατάσταση με 3 τρόπους

Στην πρώτη περίπτωση της άμεσης αποκατάστασης, ο γενικός χειρούργος πραγματοποιεί τη επέμβαση αφαίρεσης του στήθους, η τμήματος του και ο πλαστικός χειρούργος προβαίνει στην αποκατάσταση. Ο τρόπος αποκατάστασης εξαρτάται από το χειρουργείο που προηγήθηκε και από την θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσει η ασθενής.

Η πρώτη προτίμηση, σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί χημειοθεραπεία, είναι η τοποθέτηση ενός ενθέματος σιλικόνης που στο κέντρο του έχει χώρο ο οποίος γεμίζει, μέσω μιας βαλβίδας με φυσιολογικό ορό. Αρχικά το ένθεμα τοποθετείται σχεδόν άδειο και σταδιακά σε περίοδο δυο περίπου μηνών ολοκληρώνεται το γέμισμα. Τότε με μια μικρή τοπική επέμβαση αφαιρείται και η βαλβίδα , ενώ , εάν χρειάζεται διαμορφώνεται και ο έτερος μαστός.

Δεύτερη επιλογή αποτελεί η τοποθέτηση διατατήρα δέρματος. Είναι μια συσκευή η οποία, όπως λέει και το όνομα της δημιουργεί περίσσεια δέρματος με σκοπό να δημιουργηθεί τόσο δέρμα ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση ενθέματος σε επόμενο στάδιο. Η πλήρωση του διατατήρα απαιτεί και αυτή χρόνο περίπου δυο μηνών.

Οι επόμενες εναλλακτικές λύσεις προτιμούνται σε περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί χημειοθεραπεία , οπότε η ποιότητα του δέρματος της περιοχής είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τη διάταση του. Συνεπώς πρέπει να μεταφερθεί δέρμα από άλλη περιοχή του σώματος. Πρόσφορη περιοχή είναι η πλάτη από τη σύστοιχη περιοχή. Για να μεταφερθεί το δέρμα πρέπει να μεταφερθεί και το μεγαλύτερο μέρος ενός μεγάλου μυός της ραχεος , που ονομάζεται πλατύς ραχιαίος. Είναι αξιόπιστος μυς και η επέμβαση έχει μικρές και λίγες επιπλοκές. Και σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί είτε άμεσα ένθεμα, είτε διατατήρας δέρματος αρχικά και στην συνέχεια το τελικό ένθεμα.

Τρίτη επιλογή αποτελεί η χρήση του ορθού κοιλιακού μυός. Ο μυς αυτός βρίσκεται στην πρόσθια περιοχή της κοιλιάς και μαζί με αυτόν μεταφέρουμε και δέρμα που βρίσκεται γύρω από τον ομφαλό. Μειονέκτημα της τεχνικής είναι πρώτον ότι αδυνατίζει το τοίχωμα της κοιλιάς, κάτι που μπορεί να ενοχλήσει γυναίκες μικρότερης ηλικίας και δεύτερο η επιμήκης ουλή που δημιουργείται στο κάτω μέρος της κοιλιάς. Παράπλευρο όφελος όμως είναι η καλή εμφάνιση και της κοιλιάς , η οποία “ τεντώνει” και εμφανίζεται επίπεδη.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τελικό στάδιο αποκατάστασης παραμένει η δημιουργία του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω. Η διαδικασία για τη θηλή περιλαμβάνει την κατασκευή της με χρήση ενός μικρού δερματικού κρημνού, ενώ η θηλαία άλως κατασκευάζεται με τη λήψη μοσχεύματος από την περιοχή των γεννητικών οργάνων, όπου η απόχρωση του δέρματος προσομοιάζει με αυτή της πραγματικής θηλής. Υπάρχουν και αρκετές άλλες τεχνικές αλλά πάντα προτιμούμε την πιο απλή και πιο αποτελεσματική.

Στο Plasticity πιστεύουμε ότι το χειρουργείο αποκατάστασης είναι ένα απαραίτητο στάδιο καθώς, εκτός της καθαρά ιατρικής αντιμετώπισης της νόσου, προσφέρεται στη γυναίκα και πραγματική ψυχολογική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις αυτές.

Φόρμα Προσφοράς

Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 2109616111, 2109616112 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να εξασφαλίσετε την τιμή προσφοράς!