Ρινοπλαστική

Ποιά τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας επέμβασης;

“Το τερπνόν μετά του ωφελίμου”, δηλαδή με μία εγχείρηση, μία νάρκωση και μία ταλαιπωρία, λύνει κανείς και τα δύο του προβλήματα, δηλαδή αισθητικό και λειτουργικό, τα οποία σχεδόν πάντα συνυπάρχουν.

Ποιά είναι τα βασικά στοιχεία της μοντέρνας χειρουργικής μεθόδου στη ρινοπλαστική;

Δεν υπάρχουν και δεν διατυπώνονται μειονεκτήματα πέραν του γεγονότος ότι είναι δύσκολη η εφαρμογή της. Προϋποθέτει μεγάλη εμπειρία και χειρουργικό ταλέντο.

Πού βασίζεται η ρινοπλαστική επέμβαση;

Στην ταυτόχρονη πλαστική εγχείρηση του οστέινου και χόνδρινου τμήματος τόσο της ρινικής πυραμίδας όσο και του ρινικού διαφράγματος και των ρινικών κογχών. Έτσι, επιτυγχάνεται το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Φόρμα Προσφοράς

Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 2109616111, 2109616112 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να εξασφαλίσετε την τιμή προσφοράς!